Quiz: Gæt en svamp

Misvisende?
Kan du gætte denne svamp?
1 af 3
Kan du vælge den rigtige svamp?
Rød Fluesvamp Amanita muscariainfo
Randbæltet Hjelmhat Galerina marginatainfo
Stor Parasolhat Macrolepiota procerainfo
Knippe-Svovlhat Hypholoma fasciculareinfo